Novinky

Česká republika má nového zástupce ve Skupině Světové banky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Novým zástupcem České republiky ve Skupině Světové banky je od prvního května Pavel Frelich z Ministerstva financí. Nahradí tak Janu Matesovou, která Českou republiku zastupovala od 1. listopadu 1998.

Jana Matesová dokázala za šest a půl roku České republice vybudovat ve Skupině Světové banky silnou pozici. "Práce paní Matesové si vážím a děkuji jí za vše, co během svého působení dokázala. České republice se díky její energii a odborným znalostem podařilo navázat se Světovou bankou unikátní vztah a velmi intenzivně využívat odborného zázemí této významné organizace," říká ministr financí Bohuslav Sobotka. Jana Matesová končí svou práci ve Světové bance v okamžiku, kdy byla Česká republika oficiálně přeřazena z klientských zemí mezi členské země, což je jasný signál, že naše země je již stabilní a vyspělou ekonomikou. 

Nejvýznamnějším úkolem nastupujícího zástupce ČR Pavla Frelicha bude příprava nového vztahu mezi Českou republikou a Skupinou Světové banky. ČR bude mít stále prostor využívat expertní spolupráce s odborníky Světové banky, ale bude muset hledat i další způsoby spolupráce. "Důležitou součástí náplně práce Pavla Frelicha bude také zprostředkovávání informací, které by napomohly větší angažovanosti českých exportních firem a odborných konzultantů na projektech Světové banky," říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí.

Pavel Frelich (1971) je čerstvě ženatý, bezdětný. Po absolvování VŠ v roce 1995 (ČVUT-FEL se zaměřením na ekonomiku řízení) 3 roky působil v oblasti bankovnictví a finančních trhů (Česká spořitelna, Expandia Finance) a mimo jiné se podílel na přípravě privatizace Komerční banky. Od roku 1998 byl zaměstnán na Ministerstvu financí v odboru mezinárodních organizací jako vedoucí oddělení mezinárodních finančních organizací. V rámci působení na MF rovněž zastupoval ČR ve Správní radě Rozvojové banky Rady Evropy.

V roce 1999 absolvoval roční postgraduální studium MPhil (Master of Philosophy) na University of Glasgow zaměřené na měnovou politiku a finance rozvojových zemí. Studium ukončil disertační prací na téma "Finanční liberalizace v Československu".

Po odchodu z MF v roce 2004 zastával funkci ředitele PPP v developerské společnosti ECM. Od počátku roku 2005 se vrátil na MF, kde se zabýval otázkami spojenými se Světovou bankou. Jako vítěz výběrového řízení bude od 1. května 2005 reprezentovat Českou republiku ve Skupině Světové banky.

Nejčtenější