Novinky

Povolení k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících Komerční úvěrové pojišťovně EGAP, a.s.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí udělilo ve správním řízení povolení společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících. Vydané rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. dubna 2005.

Povolení bylo uděleno k provozování pojišťovací činnost v rozsahu pojistného odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

Nejčtenější