Novinky

Finální podoba novely loterijního zákona a vyhodnocení veřejné diskuse

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes na svých internetových stránkách (www.mfcr.cz) zveřejnilo konečnou podobu novely loterijního zákona tak, jak byla odeslána vládě, včetně vyhodnocení veřejné diskuse s hlavními body komentářů a doporučených úprav.

"Předkládání návrhů zákonů je novým trendem Ministerstva financí a osvědčilo se nejen v oblasti kapitálového trhu, ale i nyní u loterií," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Postupně roste počet připomínek tak, jak si lidé i organizace na tuto novinku zvykají.

V případě novely loterijního zákona získalo Ministerstvo financí komentáře a návrhy 80 subjektů, a to jak od místní samosprávy, tak i od provozovatelů loterií a dalších subjektů. "Většina názorů s novelou souhlasila a ocenila zejména posílení transparentnosti oblasti loterií. Hlavním bodem nesouhlasu bylo zvýšení základního kapitálu a herních jistot, což ale považujeme za velmi důležitý příspěvek k zprůhlednění celého sektoru," shrnuje výsledek diskuse Tomáš Prouza.

Řada připomínek šla nad návrh stávající novely a Ministerstvo financí se k nim vrátí při přípravě nového loterijního zákona. "Věcný záměr zákona, který by znovu definoval celou oblast loterií a sázkových her, bychom rádi připravili v diskusi s odbornou veřejností do konce roku 2006," říká Tomáš Prouza.

Základní úpravy loterijního zákona

Posílení transparentnosti

Provozovatelé budou muset zveřejňovat finanční výsledky her, seznam svých akcionářů včetně jejich podílů a informace o odvodu peněz na veřejně prospěšné účely včetně odvedených částek, způsobu využití a případných vazeb mezi provozovatelem loterie a příjemcem peněz. Tyto informace budou zveřejňovány jak v Obchodním věstníku, tak i na internetu. V případě, že byly peníze odvedeny obci, musí o jejich konkrétním využití informovat také obec. Ministerstvo financí jednou za rok zveřejní souhrnnou informaci o celém sektoru včetně informací o odvodech peněz jednotlivými provozovateli. Nová pravidla tak umožní výrazně lepší kontrolu ze strany veřejnosti.

Odvody peněz na veřejně prospěšné účely

Zákon lépe definuje povinnost provozovatelů odvádět peníze na veřejně prospěšné účely. Zakazuje peníze odvádět nadacím, které jsou založeny přímo provozovateli nebo jejich akcionáři a stanovuje povinnost zveřejňovat informace o odvodech včetně výše odvodu, konkrétního účelu použití peněz a osobních či majetkových vazbách mezi provozovatelem loterie a příjemcem peněz.

Nová bezpečnostní pravidla

Při žádosti o povolení bude MF spolupracovat s Ministerstvem vnitra, které prověří žadatele z hlediska bezpečnosti státu a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Ministerstvo financí bude také posuzovat původ kapitálu použitého pro financování provozu loterie a další důležité faktory určující vhodnost udělení povolení podobně jako se posuzuje vhodnost žadatelů o povolení například ve finančním sektoru. Základní kapitál bude muset být splacen výhradně v penězích a nebude možno splácet jej pomocí půjček.

Vedle splnění řady nových požadavků před udělením povolení budou provozovatelé muset prokazovat také jejich průběžné plnění. Každý rok budou například muset prokazovat bezúhonnost členů statutárních orgánů nebo plnění finančních závazků vůči státu.

Posílení role obcí

Obce mohou podle stávající legislativy vyhláškou omezit provozování výherních hracích přístrojů pouze na určitá místa v obci či je úplně zakázat. Novela loterijního zákona umožní obcím vyhláškou omezit také provoz kasin a Ministerstvo financí nebude moci povolit provozování kasina na místě, kde bude vyhláškou zakázáno.

Snižování administrativy

Zákon ruší některé administrativní úkony, například povolování jednotlivých provozoven pro sběr kursových sázek. Nově bude pouze stačit, pokud provozovatel zřízení nové sběrny pouze ohlásí. Snížení administrativy a jednodušší vytváření zpráv o sektoru loterií přinese také vykazování informací v jednotném formátu. Nově bude možné žádat o povolení k provozu výherního hracího přístroje na 12 měsíců kdykoliv v průběhu roku, nikoliv pouze na "kalendářní rok", což pomůže rozložit administrativu povolujících orgánů.

Další technické úpravy

Zákon upravuje některé další technické záležitosti. Stanoví například povinnost provozovatelům kurzových sázek kurzy určovat centrálně pro všechny své sběrny a o všech změnách kurzů vést písemné záznamy.

Podrobněji se definují pojmy "herna" a "kasino" a stanovuje se, že více než tři výherní hrací přístroje je možno provozovat pouze v hernách, nikoliv například v restauracích. Označení "kasino" budou moci používat pouze držitelé povolení pro provoz kasina.

Nejčtenější