Novinky

Příjmy krajů jsou od počátku roku odvislé od výběru daní

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Od počátku letošního roku platí nové rozpočtové určení daní, které zvýšilo podíl krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 %. V důsledku zavedení rozpočtového určení daní se rovněž změnila struktura příjmů krajů.
Ministerstvo financí již v polovině loňského roku informovalo kraje a obce o způsobu a realizaci procesu převodu sdílených daní. Navíc ministerstvo v loňském kraje opakovaně upozorňovalo na nerovnoměrný průběh inkasa daňových příjmů, zejména na očekávaný propad daňových příjmů v únoru 2005.

V letošním roce nižší než očekávaný objem převodů  do rozpočtu krajů k 31.3.2005 oproti 31.3.2004 byl způsoben tím, že v polovině března letošního roku bylo celostátní inkaso zejména DPH  o 9 mld. Kč a DPPO o 6 mld. Kč nižší než v polovině března loňského roku. Protože se prostředky krajům převádí dvakrát měsíčně (podle stavu inkasa na počátku měsíce a v polovině měsíce) a dochází zde rovněž k určitému časovému zpoždění, nedosahovala převedená částka ke konci března hodnot, které zřejmě kraje očekávaly.

Nižší příjmy z DPH byly dány především převodem některého zboží a služeb ze základní do snížené sazby (např. ubytovací služby) v rámci novely zákona o DPH, která začala platit od počátku letošního roku. Od stejného data nevybírá DPH při dovozu ze třetích zemí ani celní správa, ale daňová správa. Tato úprava byla provedena za účelem zatraktivnění podmínek pro podnikání v ČR a znamená časový posun ve výběru DPH. Obdobný posun byl zaznamenán i loni při vstupu ČR do EU.

V těchto dnech probíhá převod prostředků podle stavu inkasa k 1.4.2005 a k tomuto datu již je celková částka inkasa sdílených daní o 2,8 mld. Kč vyšší než na začátku dubna loňského roku.

 

Podíl na daních Nároky krajů k 31. 3. 2005
skutečnost - podíl 8,92 %
A. Daňové příjmy krajů LEDEN - BŘEZEN 2005
80709 DPH

3 702 476

87724 DPFO vybíraná srážkou

118 702

80717 DPFO - závislá činnost

2 295 934

80725 DPFO - z přiznání

423 600

87708 DPPO

2 200 698

Celkem

8 741 410

Z toho bude odesláno v 1. polovině dubna 2005 = časové zpoždění

2 000 000

Daňové příjmy krajů k 31. 3. 2005

6 741 410

 

 

Podíl na daních Nároky krajů k 31. 3. 2005
skutečnost - podíl 8,92 %
B. Modelový propočet příjmů krajů při podílu na sdílených daních 3,1 %
Podíl krajů na daňových příjmech bez novely RUD (3,1 %)

3 037 934

Z toho teoreticky odesláno v 1. polovině dubna 2005

695 067

Daňové příjmy krajů k 31. 3. 2005 bez novely RUD

2 342 867

Fiktivní záloha na dotace (pouze tituly převedené do RUD) v období LEDEN - BŘEZEN (3/12 = 25 %)

6 649 513

Teoretické příjmy krajů bez novely RUD (daně 3,1 % + dotace (převedené do RUD))

8 992 380

 

 

Podíl na daních Nároky krajů k 31. 3. 2005
skutečnost - podíl 8,92 %
C. Rozdíl A. - B.
Rozdíl A. - B. (skutečnost - modelový propočet)

-2 250 970

 

 

Důvody záporného rozdílu:  
- časové zpoždění při odesílání dotací na účty krajů 
- nerovnoměrný průběh daňových příjmů během roku 


Pozn.  
Propočty byly provedeny pro ty objemy prostředků, které od 3. 1. 2005 kraje získávají v rámci rozpočtového určení daní (RUD). Na ostatní prostředky, které jsou krajům uvolňovány ve formě dotací z kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů během roku, neměla novela zákona o rozpočtovém určení daní vliv.

 

Podíl na daních Nároky krajů k 31. 3. 2005
skutečnost - podíl 8,92 %
D. Srovnání s rozpočtovou predikcí
Rozpočtová predikce (celorok)

41 800 000

Nároky krajů k 31. 3. 2005 - skutečnost

8 741 410

Procento plnění

20,91%

 

Nejčtenější