Novinky

Zákon o zlepšení dozoru nad finančním trhem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí v polovině prosince vládě předložilo návrh zákona o sloučení dozoru nad finančním trhem. "Přijetí tohoto zákona pomůže zvýšit kvalitu dozoru a posílí bezpečí klientů finančních institucí," shrnuje smysl zákona Tomáš Prouza, náměstek ministra financí.

Zákon, připravený na základě rozhodnutí vlády v květnu minulého roku o postupném slučování dozoru nad finančním trhem, ovlivňuje většinu oblastí finančního trhu.

Banky a družstevní záložny: k 1. červenci 2005 dojde k integraci dohledu nad bankami a dohledu nad družstevními záložnami do České národní banky (ČNB). Stávající Úřad pro dohled nad družstevními záložnami bude zrušen a jeho vybraní pracovníci posílí dohled ČNB. Provázání dohledu nad bankami a družstevními záložnami povede nejen k větší efektivitě, ale i k řadě úspor. Na provázání dohledu navazuje zákon sjednocením podmínek v obou segmentech bankovního trhu. Zákon tak například umožní družstevním záložnám zapojení do clearingového systému ČNB (CERTIS), což je základním předpokladem toho, aby mohly provádět obchody s ČNB. Zrušuje se také Zajišťovací fond družstevních záložen a všechny družstevní záložny budou podléhat režimu upravenému v zákoně o bankách, tj. budou povinny se účastnit systému pojištění pohledávek z vkladů.

Pojišťovnictví, penzijní fondy a kapitálový trh: k 1. lednu 2006 vznikne nová Komise pro finanční trh (KFT), ve které se spojí Komise pro cenné papíry a státní dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění, který doposud vykonává Ministerstvo financí. KFT bude vykonávat veškerý dozor nad nebankovním finančním trhem s výjimkou poskytování státních příspěvků penzijním fondům a stavebním spořitelnám. Nová integrovaná Komise bude postavena na současné struktuře KCP (bude tedy zachováno stávající prezídium) a posílí ji zhruba 60 pracovníků ministerstva financí z dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy. Zákon také v reakci na dosavadní zkušenosti nově upravuje vedení Komise. Prezídium zůstává jako doposud vrcholovým orgánem Komise, ale nově se stanovuje odpovědnost předsedy prezídia za řízení běžného chodu Komise. Prezídium tak bude mít dostatek prostoru zabývat se důležitými otázkami dozoru nad finančním trhem a nebude zbytečně zatěžováno administrativními záležitostmi.

Působnost ministerstva financí: ministerstvo se jako regulátor bude věnovat pouze tvorbě legislativy a stanovování základních pravidel fungování finančního trhu v České republice. Vedle kvalitního týmu právníků se rozvoji finančního trhu bude věnovat také nově zřízený analytický tým, který by měl upozorňovat na nové trendy a pečovat o to, aby připravovaná legislativa podporovala rozvoj této oblasti podnikání a zajišťovala kvalitní ochranu klientů finančních institucí.

Ministerstvo bude také dozorovat poskytování státního příspěvku na stavební spoření a penzijní připojištění tak, aby nedocházelo ke zneužívání státních prostředků. Veškerou další činnost stavebních spořitelen a penzijních fondů bude ovšem dozorovat ČNB, respektive KFT.

Další vývoj dozoru nad finančním trhem: vláda při diskusi o dozoru nad finančními trhy rozhodla, že zhruba v době přijetí eura má v České republice vzniknout jednotný dozor nad finančním trhem, který spojí bankovní dohled ČNB a Komisi pro finanční trh. I když jde o poměrně vzdálený horizont, ministerstvo financí předloží vládě věcný záměr zákona o sjednocení dozoru již na konci tohoto roku.

Nejčtenější