Novinky

Schodek státního rozpočtu je nižší o více než 21 mld.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle předběžných bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu skončilo hospodaření státního rozpočtu za rok 2004 výsledným schodkem ve výši 93,5 mld Kč, což je o 21,4 mld Kč méně než stanovil zákon o státním rozpočtu na rok 2004. Celkové příjmy dosáhly výše 769,3 mld Kč a jsou o 15,3 mld Kč nad úrovní rozpočtu, celkové výdaje byly čerpány v objemu 862,8 mld Kč a proti rozpočtu jsou nižší o 6,2 mld Kč. Ve srovnání se schodkem vykázaným za rok 2003 (–109,1 mld Kč) je letošní schodek nižší o 15,6 mld Kč.

mld. Kč

Ukazatel 2003
Skutečnost leden-prosinec
2004 % plnění SR
za leden-prosinec
2003
Index skutečnost
2004/2003
schválený rozpočet rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-prosinec % plnění
  1 2 3 4 4:3   4:1
Příjmy 699,60 754,08 754,08 769,34 102,0 102,0 110,0
Výdaje 808,71 869,05 869,75 862,87 99,2 98,9 106,7
Saldo -109,11 -114,97 -115,67 -93,53 80,9 82,8 85,7
*) rozpočtová opatření k 30.9.2004
Pozn. Čísla jsou předběžná a budou dále zpřesněna

Na výdajové straně bylo dosaženo úspor proti upravenému rozpočtu ve výši 6,2 mld Kč, přičemž dalších více než 29 mld Kč převedly kapitoly jako úsporu do svých rezervních fondů k použití v dalších letech. Projevila se tak příznivě novelizace zákona o rozpočtových pravidlech. Na příjmové straně překročilo inkaso DPH o necelých 7 mld Kč rozpočtovanou hodnotu.

„Díky reformě veřejných financí dochází ke snižování deficitu rychleji, než jak jsme se Evropské unii zavázali v konvergenčním programu,“ říká ministr financí Bohuslav Sobotka. Jeho slova potvrdila i Evropská komise, která koncem roku ve své zprávě o stavu připravenosti šesti nových členských států na vstup do Eurozóny uvedla, že Česká republika společně s Polskem, Slovenskem, Kyprem a Maltou, podniká efektivní kroky ke snížení rozpočtových schodků tak, aby splnila ve vytyčeném horizontu kritéria pro přijetí společné evropské měny.

Nejčtenější