Novinky

Stavební spoření v roce 2004 – pokles počtu smluv a rostoucí počet úvěrů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

"Loňský rok ve stavebním spoření charakterizuje masivní pokles počtu nových smluv, pokles počtu smluv pod šest milionů a zatím nejrychlejší nárůst objemu úvěrů v historii." Těmito slovy shrnul dnes zveřejněnou statistiku stavebního spoření v roce 2004 náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Vliv novely zákona o stavebním spoření, platné od počátku minulého roku a snižující maximální státní podporu na 3 000 Kč se nejvýrazněji projevil v počtu nově uzavřených smluv. Zatímco od roku 2000 počet nově uzavřených smluv pravidelně přesahoval jeden milión (a v roce 2003 dosáhl dokonce 2,1 miliónu), loni činil pouze 314 650. "Tato změna měla významný dopad na řadu distribučních sítí, které musely loni začít hledat nové zdroje příjmů," připomíná Tomáš Prouza s odkazem na uvádění penzijního připojištění či podílových fondů do sítí stavebních spořitelen.

Vzhledem k tomu, že počet ukončených smluv loni převážil počet smluv nových, došlo poprvé v historii stavebního spoření k poklesu celkového počtu nových smluv, a to mírně pod hranici šesti milionů. "Očekáváme, že tento trend bude pokračovat a proto bude v letošním roce na státní podpoře vyplaceno méně než za rok 2004," říká Tomáš Prouza.

Tento trend podporuje i rostoucí počet smluv bez státní podpory. "Nárůst počtu těchto smluv zaznamenáváme přibližně od roku 2001. V roce 2001 činil podíl smluv bez státní podpory pouze necelých 8 %, v roce 2004 vystoupal již na více než 25 %. Vzhledem k výhodnějšímu úročení využívá stále více lidí smlouvu o stavebním spoření jako náhradu dlouhodobých termínovaných vkladů v bankách," vysvětluje Tomáš Prouza.

V minulém roce vzrostl o necelých 15 % počet úvěrů ze stavebního spoření na 786 483. Objem úvěrů vzrostl o více než 29 % na zhruba 84 mld. Kč. I přes tento rychlý nárůst zůstává výše úvěrů poměrně nízká s poměrem úvěrů k uspořené částce kolem 30 %. "Aby stavební spoření plnilo svůj cíl, měl by se tento poměr pohybovat alespoň okolo 80 procent," připomíná Tomáš Prouza.

Poznámka: tyto i další statistiky jsou uvedeny v tabulce, pro výpočet průměrné státní podpory na jednu smlouvu nejsou dosud k dispozici data.

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 530 176 638 232 906 867 1 115 926 1 373 258 1 293 890 2 097 338 314 650
Přírůstek (%)   20,4 42,1 23,1 23,1 -5,8 62,1 -85,0
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 143,2 145,3 144,2 139,4 136,9 146,7 200,5 222,8
Přírůstek (%)   1,5 -0,8 -3,3 -1,8 7,2 36,7 11,1
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 1 967 849 2 371 816 2 801 389 3 424 580 4 196 408 4 870 620 6 300 831 5 899 300
Přírůstek (%)   20,5 18,1 22,2 22,5 16,1 29,4 -6,4
Přiznaná státní podpora Objem (mld. Kč) 3,817 5,068 6,393 7,719 9,313 11,059 13,261 15,337
Přírůstek (%)   32,8 26,1 20,7 20,7 18,7 19,9 15,7
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 2 795 2 803 2 795 2 874 2 956 3 138 3 159  
Přírůstek (%)   0,3 -0,3 2,8 2,9 6,2 0,7  
Uspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 59,552 81,731 93,629 110,400 133,309 180,190 236,815 287,077
Přírůstek (%)   37,2 14,6 17,9 20,8 35,2 31,4 21,2
Úvěry celkem 1) Počet 81 870 187 245 286 942 373 463 465 824 568 920 685 740 786 483
  v tom: ze stavebního spoření   21 554 70 377 167 687 262 259 346 145 420 929 488 850 549 698
  překlenovací 2)   60 316 116 868 119 255 111 204 119 679 147 991 196 890 236 785
  Přírůstek (%)   128,7 53,2 30,2 24,7 22,1 20,5 14,7
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 5,936 17,669 26,346 31,011 37,023 46,308 63,597 84,184
  v tom: ze stavebního spoření   0,712 2,790 8,416 14,207 18,522 21,916 25,099 28,735
  překlenovací 2)   5,224 14,879 17,930 16,804 18,501 24,392 38,498 55,449
  Přírůstek (%)   197,7 49,1 17,7 19,4 25,1 37,3 32,4
Úvěry celkem / uspořená částka Poměr (%) 10,0 21,6 28,1 28,1 27,8 25,7 26,9 29,3

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:
Tomáš Prouza, náměstek ministra, tel.: 257 043 044, fax: 257 042 158
Marek Zeman, tiskový mluvčí MF ČR, tel.: 257 042 660, fax: 257 042 648

Nejčtenější