Novinky

02. listopadu 2004

Výsledky auditu připravenosti ČR na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti nebudou mít vliv na jejich vyplácení

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Auditem prošly všechny řídící orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), platební orgán (Ministerstvo financí), zprostředkující subjekty (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo dopravy, Centrum pro regionální rozvoj, Nadace pro rozvoj občanské společnosti, Regionální rady, a další), útvary pro interní audit a kontrolu, platební jednotky a několik vybraných konečných příjemců.

„Audit je naší národní iniciativou. Poskytl nám určitá zjištění, která nám pomohou doladit nastavení systému pro správné čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Audit je především prevencí proti budoucím možným problémům,“ říká ministr financí Bohuslav Sobotka. Na základě výsledků auditu Ministerstvo financí posoudí pro každý program zvlášť, zda je řídící a kontrolní systém v souladu s příslušnými předpisy a zda je tedy možné podávat žádosti o prostředky z EU. Pozitivní závěrečná zpráva auditu připravenosti není podmínkou pro rozběhnutí implementace jednotlivých programů. Každý řídící orgán (tzn. věcně příslušné ministerstvo) musí důkladně zvážit a posoudit, zda je na rozběhnutí daného programu připraven. V současnosti byla již většina programů v ČR financovaných ze strukturálních fondů vyhlášena a u některých programů se přistoupilo k financování projektů.

Česká republika již obdržela zálohu na platby ze strukturálních fondů ve výši 161,6 mil. €. Tyto prostředky budou sloužit k proplácení výdajů uskutečněných jednotlivými příjemci při realizaci projektů.

Nejčtenější