Novinky

Ministr financí Bohuslav Sobotka jmenoval novou ředitelku odboru finančního trhu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

 Novou ředitelkou Odboru finančního trhu Ministerstva financí byla jmenována osmadvacetiletá Mgr. Klára Cetlová. V roce 1999 absolvovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity se zaměřením na finanční a obchodní právo a rozhodující zkušenosti v oboru finančních trhů získala za svého pětiletého působení v Komisi pro cenné papíry, kde pracovala od října 1999 na pozici právníka a od listopadu 2000 pak vedla oddělení nabídek převzetí.

Po určité stabilizaci právního řádu v oblasti kapitálových trhů vydáním nových zákonů o podnikání na kapitálovém trhu, o kolektivním investování a o dluhopisech v první polovině roku 2004, patří v současnosti mezi klíčové koncepční úkoly odboru finančního trhu Ministerstva financí zejména problematika transpozice směrnic Evropské unie do českého právního řádu a ve střednědobém horizontu také otázka sjednocení státního dozoru nad jednotlivými segmenty finančního trhu.

Do pravomocí nové ředitelky bude vedle legislativy kapitálového trhu spadat také oblast bankovnictví a stavebního spoření, bude rovněž odpovědná za vztahy České republiky s Evropskou unií a mezinárodními organizacemi v oblasti finančních služeb.

Pod novým vedením bude odbor finančního trhu prohlubovat spolupráci s odbornou veřejností a zástupci finančních trhů a to zejména ve fázi přípravy legislativních změn, stejně jako pokračovat ve snaze o maximální transparentnost všech uplatňovaných postupů a procesů.

Doporučované

Nejčtenější