Novinky

Ministerstvo financí uvolnilo první finanční prostředky ze strukturálních fondů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

První prostředky ze strukturálních fondů uvolnil koncem minulého týdne odbor Národního fondu Ministerstva financí, který plní funkci Platebního orgánu pro strukturální fondy a Fond soudržnosti. Tyto prostředky byly proplaceny na základě dvou souhrnných žádostí platební jednotky Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Průmysl a podnikání. Celková uvolněná částka činí 138 mil. Kč.

Zároveň pokračovalo uvolňování prostředků na projekty Fondu soudržnosti, jejichž implementace byla zahájena v rámci předvstupního nástroje ISPA. K výše uvedenému datu bylo vyplaceno cca 121 mil. Kč na projekty „Optimalizace železničního úseku Ústí nad Orlicí – Česká Třebová“ a „Rekonstrukce kanalizace v městě Ostrava“.

Nejčtenější