Novinky

Memorandum o porozumění mezi Norským královstvím a ČR bude podepsáno zítra

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Při příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí Norského království Jana Petersona bude dne 19.10.2004 v Praze ministry zahraničí Norského království a České republiky podepsáno Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norského království pro léta 2004 – 2009. Memorandum doplňuje právní rámec základních dokumentů, jako je Dohoda mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro 2004 – 2009 a Pravidla a postupy schválené Ministerstvem zahraničních věcí Norského království.

V rámci finančního mechanismu budou podporovány investiční a rozvojové projekty / programy, které nemohou být financovány z programů pomoci Evropské unie nebo budou tyto programy vhodně doplňovat. Budou tak podpořeny projekty zaměřené přednostně na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, uchovávání evropského kulturního dědictví, rozvoj lidských zdrojů, zdravotnictví a péči o dítě, implementaci Schengenského acquis a posilování justice, a rovněž projekty výzkumu a vývoje ve jmenovaných oblastech. Schválená částka, která je v rámci Finančního mechanismu Norského království alokovaná pro Českou republiku, je 62,37 mil.EUR (cca 1,96 mld. CZK).

Norské království se navíc zavázalo přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru v rámci finančního mechanismu EHP - podle Dohody o účasti v Evropském hospodářském prostoru, kterou Česká republika ratifikovala ke dni 10.6.2004. Podpis Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP, do něhož přispívají celkem tři země – Norsko, Island a Lichtenštejnsko - se uskuteční v Bruselu. Přesný termín ještě není stanoven. Na období 2004 - 2009 bude z Finančního mechanismu EHP alokováno pro ČR 48,54 milionů EUR (cca 1,53 mld. CZK). Česká Republika tak z obou finančních mechanismů – Norska a EHP – obdrží celkem 110,91 mil. € (téměř 3,5 mld. CZK).

Žadateli o projekty mohou být jak organizace veřejné správy a neziskové organizace, tak soukromé subjekty, kterým bude poskytována podpora na předložené projekty v souladu s pravidly pro poskytování státní podpory.

Ministerstvo financí odpovídá za celkové řízení aktivit obou finančních mechanismů. Bude odpovídat za využití alokovaných prostředků, za výběr projektů, řízení finančních toků, finanční kontrolu a audit.

Podpis memorand o porozumění je nezbytným předpokladem pro vyhlášení obou finančních mechanismů. S uspokojením lze vnímat skutečnost, že Česká republika Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norského království podepisuje mezi prvními novými členskými zeměmi EU.

Výzvu k podávání návrhů projektů Ministerstvo financí vyhlásí v listopadu 2004 prostřednictvím sdělovacích prostředků. V souvislosti s tím zorganizuje informační semináře. Informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva financí.

Nejčtenější