Novinky

Společné tiskové prohlášení

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Po otevřených a kooperativních jednáních byly dne 8.10.2004 podepsány příslušné smlouvy na jejichž základě došlo zejména k nabytí akciového podílu ve společnosti AERO Vodochody a.s., z majetku Boeing Česká s.r.o., dvěma českými akcionáři, kteří jsou pod kontrolou státu, přičemž každý z nich za akcie zaplatí cenu 1 Kč. Současně byla společnost The Boeing Company zproštěna svých závazků vztahujících se k jejímu působení ve společnosti AERO Vodochody a.s.
Vláda České republiky schválila podmínky, za kterých se Česká konsolidační agentura, společnost LETKA, a.s. a společnost Boeing Česká s.r.o. jako akcionáři AERO Vodochody a.s. dohodly na ukončení účasti společnosti Boeing Česká s.r.o. v AERO Vodochody a.s. dne 6.10.2004.

Společnost The Boeing Company vstoupila do AERO Vodochody a.s. prostřednictvím své dceřiné společnosti Boeing Česká s.r.o. v roce 1998 koupí 35,3 % akcií za 950.000.000 Kč. Při vstupu strategického partnera byl vypracován desetiletý podnikatelský záměr a vytvořena finanční struktura společnosti.V průběhu strategického partnerství podporovala společnost Boeing Česká s.r.o. společnost AERO Vodochody a.s. při dodávkách letadel L 159 ozbrojeným silám České republiky a při rozvíjení jejího postavení jako globálního výrobce letadel. Ačkoli se provozní aktivity společnosti AERO Vodochody a.s. zlepšily, v důsledku tržních podmínek a silné konkurence na trhu s lehkými bitevníky/cvičnými letadly nebyl uzavřen žádný mezinárodní prodejní kontrakt. Osoby, které se účastní na společnosti AERO Vodochody a.s. se začátkem tohoto roku dohodly na tom, že by měla být přijata alternativní vlastnická struktura a vytyčeno její další směřování.

Ukončení účasti společnosti Boeing v AERO Vodochody a.s. dohodnutým způsobem není překážkou další vzájemné spolupráce. Současně dochází k vytvoření podmínek pro kapitalizaci pohledávek státu a účelnou restrukturalizaci AERO Vodochody a.s. tak, aby společnost mohla na základě komerčních úvěrů pokračovat ve výrobní činnosti.

V Praze dne 8.10.2004
The Boeing Company
Ministerstvo financí ČR

Doporučované

Nejčtenější