Novinky

Ministerstvo financí rozšířilo působnost své protikorupční linky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Počátkem září byla rozšířena působnost protikorupční telefonní linky Ministerstva financí na oblast programů financovaných z fondů EU (Phare, Sapard, Transition Facility, strukturálních fondy a Fond soudržnosti). MF bude prostřednictvím této linky vyřizovat podezření na nesrovnalosti a podezření na korupční jednání nejen na zaměstnance resortu MF, ale také na zaměstnance všech institucí a subjektů implementujících programy financované z fondů EU (ministerstva, příspěvkové organizace zřízené ministerstvy, krajské úřady, nadace a další). Rozšířením působnosti protikorupční telefonní linky bude zároveň zajištěna lepší informovanost Ministerstva financí, které je odpovědné za řádné hospodaření s prostředky poskytovanými v rámci fondů EU.


Telefonní linka 257 043 800 je v provozu v pracovní dny. Poté je možné nahrávat podání na záznamník. Vedle telefonní linky je zřízena také emailová adresa korupce@mfcr.cz.

Doporučované

Nejčtenější