Novinky

Ministerstvo financí připraví zákon o omezení budoucích příjmů z privatizace společnosti ČEZ

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí do konce letošního roku předloží vládě návrh zákona, který omezí využití všech budoucích příjmů z privatizace společnosti ČEZ pro účely důchodové reformy.


Tyto finanční prostředky budou uloženy na již existující důchodový účet a vláda by s nimi mohla disponovat pouze se souhlasem poslanecké sněmovny, pouze za účelem financování důchodové reformy.

Ministerstvo financí nepočítá s privatizací majoritního státního podílu ve společnosti ČEZ ve funkčním období této vlády.

Na propočtech jednotlivých variant důchodové reformy již pracuje expertní skupina, která by měla následně předložit politickým stranám jednotlivé varianty k rozhodnutí. Toto rozhodnutí si však vyžádá politický konsensus všech parlamentních stran.

Nejčtenější