Novinky

V České republice se daně vybírají stejně dobře jako na Slovensku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle ministerstva financí se nepotvrdily informace z počátku letošního roku o tom, že výběr daní se na Slovensku, vlivem zavedení jednotné daně, vyvíjí mnohem lépe než v České republice.

Z níže uvedených tabulek vyplývá, že výběr daní v České republice je na stejné úrovni, jako na Slovensku. Česká republika si navíc ponechala sociálně citlivé položky ve snížené 5 % sazbě, což nemělo negativní dopad na sociálně slabší vrstvy obyvatelstva.

Příjmy z DPH
Při odhadu dopadu vstupu do EU na inkaso DPH jsme předpokládali, že pokles inkasa se projeví v květnu a v červnu a že v červenci se již vývoj vrátí na obvyklou trajektorii. To se v ČR, kde byl již v červenci zaznamenán opět růst inkasa, potvrdilo. Naopak na Slovensku pokračuje pokles ještě i v červenci. Může to být však dáno např. odlišnými lhůtami pro vyplácení nadměrných odpočtů.

Příjmy z DPH po jednotlivých složkách v České republice a na Slovensku
Při detailnějším porovnání inkasa DPH mezi Českou republikou a Slovenskem lze konstatovat, že vlastní daňová povinnost se v obou státech vyvíjí podobně, v lednu až v červnu rostla tempy v průměru kolem 30 %, v červenci pak dosáhlo tempo asi 200 % vzhledem k tomu, že do daňových přiznání začala být zahrnována i daň z dovozu z členských zemí (z intrakomunitárních dodání). Vyplacené nadměrné odpočty nejsou srovnatelné, zejména vzhledem k tomu, že na Slovensku byly v roce 2003 vlivem změny legislativní úpravy vyplaceny mimořádně vysoké nadměrné odpočty, což zkresluje srovnání. V obou státech se podobně vyvíjí inkaso celních úřadů. V lednu až dubnu byl zaznamenán růst (v ČR v průměru o 18 %, v SR o 5%), v květnu částečný pokles a od června pak pokles na zhruba 30 % loňských hodnot, důvodem je opět vstup do EU.

Rozdíl v celkovém inkasu za květen mezi ČR a SR (v ČR pokles o 60 %, v SR růst o 4 %) lze tedy vysvětlit mnohem vyšším růstem inkasa daně z dovozu v dubnu, který se projevil ve velkém nárůstu nadměrných odpočtů v květnu a v červnu, zatímco na Slovensku došlo k tomuto nárůstu v červnu a v červenci.

Inkaso dalších daní v České republice a na Slovensku

Daň z příjmů právnických osob
Za celé sledované období se inkaso vyvíjí v zásadě stejně, na Slovensku pouze došlo ke změně termínu pro podání daňových přiznání, který byl stanoven jednotně pro všechny poplatníky na konec března. Legislativní změny, zejména snížení sazby, se v obou státech projeví částečně až ve výši záloh, plně pak až po podání daňových přiznání za rok 2004.

Daň z příjmů fyzických osob
V České republice se daň vyvíjí podle očekávání, na Slovensku se u daně ze závislé činnosti projevilo zavedení jedné sazby a podstatné zvýšení odečitatelných položek tím, že došlo k výraznému poklesu inkasa. Inkaso za leden ještě patrně odpovídalo starému zákonu a mzdám za prosinec, avšak od února je již patrný pokles.

Spotřební daně
Vývoj inkasa spotřebních daní je v obou státech obdobný. Důvody jsou i zde pravděpodobně stejné a to je nutnost zvýšení sazeb u těch komodit, kde byly sazby pod úrovní minimálních sazeb platných v EU. Obdobně se také prostřednictvím výrazných nárůstů v prvních měsících projevilo předzásobení obchodníků koncem roku 2003.

 

Inkaso daně z přidané hodnoty v ČR a SR

Česká republika v miliardách korun českých
 

 2003

 2004

 index

 leden

 13,2

 16,7

 126,4%

 únor

 5,7

 8,1

 142,3%

 březen

 14,2

 19,4

 136,2%

 duben

 17,1

 22,5

 131,8%

 květen

 10,6

 4,2

 39,4%

 červen

 13,2

 4,5

 34,0%

 červenec

 18,8

 21,1

 112,0%

 Celkem

 92,8

 96,4

 103,9%

 

 

 

 

Slovensko v miliardách slovenských korun
 

 2003

 2004

 index

 leden

  11,2

9,8 

87,7% 

 únor

 1,3 

 5,6

440,4% 

 březen

 2,7 

14,0 

526,8% 

 duben

 8,5 

13,0 

152,7% 

 květen

 5,9 

6,1 

104,3% 

 červen

6,5

2,3 

35,9% 

 červenec

10,1 

8,0 

79,6% 

 Celkem

46,1 

 58,9

127,8% 

 

 

 

 

Zdroj dat:
průběžné plnění státního rozpočtu
Slovensko: http://www.finance.gov.sk/ 

 

Inkaso daní v České republice a na Slovensku

Česká republika

v miliardách korun českých

 

 2003

 2004

 index

Daň z příjmů právnických osob
 leden

0,6 

0,4 

68,6% 

 únor

0,2 

0,6 

240,5% 

 březen

18,4 

19,8 

107,8% 

 duben

1,2 

0,2 

13,5% 

 květen

0,3 

0,4 

128,9% 

 červen

32,2 

32,7 

101,6% 

 červenec

5,7 

8,1 

142,0% 

 Celkem

58,6 

62,1 

106,1% 

 

 

 

 

 

 2003

 2004

 index

Daň z příjmů fyzických osob (ze závislé činnosti a z přiznání)
 leden

 9,2

 10,1

 109,1%

 únor

 7,6

 8,3

 110,0%

 březen

 12,3

 14,2

 115,4%

 duben

 5,1

 5,4

105,8%

 květen

 7,6

 8,4

 110,1%

 červen

 14,5

15,0

 103,6%

 červenec

 10,3

10,9

 105,9%

 Celkem

 66,6

 72,3

 108,5%

 

 

 

 

 2003

 2004

 index

Spotřební daně
 leden

6,7

9,0

134,1%

 únor

5,6

7,6

136,4%

 březen

5,5

    7,4

134,1%

 duben

6,9

6,0

85,7%

 květen

7,1

7,5

105,3%

 červen

6,5

5,0

76,3%

 červenec

7,5

8,2

109,6%

 Celkem

46,0

50,8

110,4%

 

 

 

 

Slovensko

v miliardách slovenských korun

 

 2003

 2004

 index

Daň z příjmů právnických osob
 leden

 1,0

 0,9

 87,0%

 únor

 1,5

 1,8

 117,4%

 březen

 4,2

 6,5

 154,6%

 duben

 4,8

 8,5

 176,6%

 květen

 -1,1

 -1,3

 -

 červen

 3,1

 2,7

 88,5%

 červenec

 6,1

 1,6

 26,5%

 Celkem

 19,7

 20,8

 105,3%

 

 

 

 

 

 2003

 2004

 index

Daň z příjmů fyzických osob (ze závislé činnosti a z přiznání)
 leden

 3,2

 3,2

 100,3%

 únor

 1,9

 1,7

 89,3%

 březen

 2,9

 2,8

 98,7%

 duben

 2,9

 2,2

 74,5%

 květen

 0,8

 0,2

 20,7%

 červen

 2,7

 1,1

 40,6%

 červenec

 3,4

 2,3

 68,7%

 Celkem

 17,7

 13,5

 76,0%

 

 

 

 

 

 2003

 2004

 index

Spotřební daně
 leden

 3,1

 3,2

 104,7%

 únor

 1,9

 3,0

 152,2%

 březen

 2,4

 3,2

 133,4%

 duben

 2,8

 3,3

 119,3%

 květen

 2,8

 3,9

 141,6%

 červen

 3,6

 2,7

 76,8%

 červenec

 3,8

 3,3

 87,9%

 Celkem

 20,3

 22,7

 111,6%

 

 

 

Zdroj dat:
průběžné plnění státního rozpočtu
Slovensko: http://www.finance.gov.sk/ 

Nejčtenější