Novinky

Ministerstvo financí chce zveřejnit informace o výhradách EK k přechodu na systém EDIS

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí usiluje o to, aby mohlo zveřejnit výhrady Evropské komise k připravenosti ČR na přechod na systém EDIS pro příjem prostředků z předvstupního nástroje PHARE. Zástupce Stálého zastoupení Evropské komise v Praze však uvádí, že zpráva je určena pouze k využití EK a odpovědných institucí členských států. Otázku zveřejnění výhrad EK je podle stálého zastoupení nutné konzultovat přímo s Generálním ředitelstvím pro rozšíření.


Ministerstvo financí bude i nadále pokračovat v úsilí tyto informace zveřejnit.

Instituce implementující PHARE prošly úspěšně audity provedenými nezávislými auditorskými společnostmi, avšak v rámci závěrečného auditu provedeného Evropskou komisí bylo identifikováno několik problémů, které dle názoru Komise brání udělení EDIS.

Česká strana však učinila všechny potřebné kroky, aby nebylo čerpání prostředků zastaveno. Na základě iniciativy ČR bylo během měsíců května a června navrženo Společné stanovisko ministrů všech nových členských zemí, které vyjadřuje nespokojenost s postupem přípravy na EDIS a navrhuje dočasné řešení celé situace tak, aby jednotlivým zemím nebyl pozastaven příjem prostředků z nástroje Phare. Toto stanovisko bylo odesláno komisaři pro rozšíření Günterovi Verheugenovi 29.6.2004. V polovině července však EK informovala, že výjimka nebude prodloužena.

Od 4. srpna letošního roku do doby vydání rozhodnutí Komise o udělení EDIS nemohou implementační agentury vyhlašovat nová výběrová řízení a žadatelé uzavírat nové kontrakty. O prostředky PHARE však ČR nepřichází. Jejich čerpání se pouze posune o několik měsíců. Ty smlouvy, které byly uzavřeny před tímto datem však jsou platné a prostředky na ně jsou i nadále propláceny.

 


 

Nejčtenější