Novinky

Přechodem na nový systém Česká republika o prostředky PHARE nepřijde

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Přechod na nový systém (EDIS) pro příjem prostředků z předvstupního nástroje PHARE s sebou přinese plnou odpovědnost České republiky za řízení tohoto programu. Na rozdíl od současného stavu bude implementace jednotlivých programů probíhat bez předběžného schvalování vyhlašování výběrových řízení a uzavírání smluv Evropskou komisí tak, jak je tomu v současném systému tzv. Decentralizovaném implementačním systému (DIS).


Původně se předpokládalo, že EDIS bude jen jedním z možných systémů implementace (vedle dosavadního DIS), avšak ve Smlouvě o přistoupení k EU Evropská komise prosadila, že zavedení EDIS je nezbytnou podmínkou pro pokračování projektů PHARE v období po vstupu do EU.

Proto, aby byl tento systém jednotlivým institucím udělen, musí tyto instituce splnit kritéria a podmínky stanovené legislativou EU a projít několika systémovými audity, které jsou prováděny nezávislými auditorskými společnostmi a Evropskou komisí.

Instituce implementující PHARE prošly úspěšně audity provedenými nezávislými auditorskými společnostmi, avšak v rámci závěrečného auditu provedeného Evropskou komisí bylo identifikováno několik problémů, které dle názoru Komise brání udělení EDIS. Tyto problémy by měly být v průběhu měsíců srpna a září odstraněny a Evropská komise bude poté opětovně rozhodovat o udělení EDIS.

Na základě iniciativy ČR bylo během měsíců května a června navrženo Společné stanovisko ministrů všech nových členských zemí, které vyjadřuje nespokojenost s postupem přípravy na EDIS a navrhuje dočasné řešení celé situace tak, aby jednotlivým zemím nebyl pozastaven příjem prostředků z nástroje Phare. Toto stanovisko bylo odesláno komisaři pro rozšíření Günterovi Verheugenovi 29.6.2004. V polovině července však EK informovala, že výjimka nebude prodloužena.

V praxi to znamená, že od 4. srpna letošního roku do doby vydání rozhodnutí Komise o udělení EDIS nemohou implementační agentury vyhlašovat nová výběrová řízení a žadatelé uzavírat nové kontrakty. O prostředky PHARE však ČR nepřichází. Jejich čerpání se pouze posune o několik měsíců. Ty smlouvy, které byly uzavřeny před tímto datem však jsou platné a prostředky na ně budou i nadále propláceny.

Objem prostředků PHARE, jejichž čerpání bude zdrženo se po doplnění zbývajících údajů ze všech implementačních agentur podařilo vyčíslit na 120 mil. Euro.

 


 

Nejčtenější