Novinky

Ministerstvo financí připravuje pilotní projekt na externí organizační, funkční, procesní a informační audit

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V České republice se jedná v rámci státní správy o pilotní projekt, jehož hlavní cíle jsou následující:

  1. Zvýšení efektivnosti činností ministerstva 
  2. Odstranění duplicitních činností 
  3. Snížení počtu systemizovaných míst 
  4. Zlepšení odměňování podle výsledků činností 
  5.  Zjednodušení organizační struktury

Očekává se návrh nového organizačního uspořádání a nové stanovení počtů systemizovaných míst potřebných pro kvalitní výkon jednotlivých agend. Projektové metody řešení úkolů a nový systém hodnocení zaměstnanců rovněž přispějí ke zvýšení efektivity chodu ministerstva.

Dle časového harmonogramu se předpokládá, že rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky poradenské firmě proběhne v listopadu 2004 a audit, který bude realizován od prosince 2004, předloží své závěry do května 2005.

Nejčtenější