Novinky

Zrychlení odpisů firmám v České republice výrazně uleví

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Díky zkrácení doby odpisů ušetří firmy v roce 2006 14 miliard a v roce 2007 10 miliard korun

Zkrácení doby odepisování v první až třetí skupině přispěje společně s postupným snižováním sazby daně z příjmu právnických osob ke snížení tzv. efektivního zdanění firem v České republice. České firmy tak v letech 2006 ušetří více než 14 miliard a o rok později 10 miliard korun.

(mld. Kč)

 Dopad na inkaso daně z příjmů

 Rok 2005

Rok 2006 

Rok 2007 

 Zkrácení doby odpisování u PO

 0

-14,3 

-10,1 

 Zkrácení doby odpisování u FO

 0

-1,1 

-0,8 

 Společné zdanění manželů (FO)

 0

-0,5 - (-1) 

 -0,5 - (-1)

 Daňové zvýhodnění na vyživ. dítě (FO)

 -3,6

-4,9 

-5 

 Celkový dopad

 -3,6

-20,8 - (-21,3) 

-16,4 - (-16,9) 

 

Dopad do veřejných financí činí v roce 2005 –3,6 mld.  Kč, v roce 2006 –21,0 mld.  Kč a v roce 2007 –16,7 mld.  Kč. Celkově budou navržené změny v oblasti přímých daní fiskálně neutrální, protože jsou kompenzovány změnami na straně nepřímých daní, které vstoupily v platnost v letošním roce.

Vybrané příklady movitého majetku v odpisových skupinách:

  1. odpisová skupina: počítače, kancelářské stroje, zemědělské stroje, nástroje a nářadí, měřící přístroje, přístroje pro telefonii, faxy, atd.
  2. odpisová skupina: nákladní auta, obráběcí a tvářecí stroje, čerpadla, stroje pro zemní práce, stroje na výrobu potravin, nápojů a textilu, přívěsy, kontejnery, nábytek, atd. 
  3. odpisová skupina: jeřáby, výtahy, elektromotory, generátory a transformátory, lodě, kovové a ocelové konstrukce, klimatizační zařízení, atd.

Nejčtenější