Novinky

Skutečné příčiny růstu daňových příjmů slovenského státního rozpočtu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Výsledky slovenské reformy a sjednocení daní na 19 % se nemohly promítnout do výsledků již v prvním čtvrtletí letošního roku. Slovenské ministerstvo financí uvádí, že nárůst výnosu daně z příjmu právnických osob je zapříčiněn posunem termínu pro podání daňového přiznání z 30. června na 31. března. V žádném případě se tedy nemůže jednat o dopady snížení sazby na 19 %. Případná reakce ekonomiky na jednotnou sazbu daně z příjmů se může reálně projevit až za rok. Dále následují informace o příčinách nárůstu inkasa DPH na Slovensku.

DPPO
Jedním z nejvýznamnějších faktorů, jimiž lze vysvětlit více než padesátiprocentní nárůst výnosu DPPO za první čtyři měsíce roku 2004 proti prvním čtyřem měsícům roku 2003 je posun termínu pro podání daňového přiznání z 30. června na 31. března. Poplatníci tak v tomto období v roce 2004 provedli vyrovnání záloh za předchozí rok a zaplatili doplatky, zatímco v roce 2003 k tomu došlo až koncem prvního pololetí. Na vyrovnání se vztahuje sazba platná pro rok 2003, tedy 25 %. Zálohy odpovídající nižší 19% sazbě budou poplatníci platit po zbytek roku.

DPH
U daně z přidané hodnoty bylo za první čtyři měsíce 2004 vůči prvním čtyřem měsícům 2003 zaznamenáno tempo růstu o téměř osmdesát procent. Kromě zrušení snížené sazby a převodu všech plnění do sazby základní mají významný vliv jednorázové události. V roce 2003 byl zrušen systém, který vázal vyplácení nadměrných odpočtů na splnění určitých podmínek, a proto bylo v lednu 2003 mimořádně vyplaceno asi 10 mld. Sk takto vázaných nadměrných odpočtů. V roce 2004 naproti tomu byla provedena změna, která spočívala v oddálení vyplácení nadměrných odpočtů určitým skupinám poplatníků, což znamenalo snížení vyplacených nadměrných odpočtů o zhruba 5 mld. Sk. Po úpravě inkasa DPH o tyto jednorázové vlivy by meziroční index dosáhl hodnoty zhruba kolem 10 %.

Doporučované

Nejčtenější