Novinky

Londýnská arbitráž: Ve sporu s Nomurou se nadále povedou dva samostatné a oddělené spory

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Londýnský rozhodčí tribunál dnes rozhodl, že spor České republiky s Nomurou bude veden prostřednictvím dvou samostatných a oddělených arbitrážních soudů. Zároveň deklaroval, že se bude chtít zabývat otázkou, zda se Nomura ve zkrachovalé IPB chovala jako řádný investor.
Ve sporu se tak dodrží logika vzájemných žalob, kdy Saluka zažalovala Českou republiku a posléze Česká republika zažalovala Nomuru a Saluku. Zatímco Saluka požaduje až 40 miliard korun, český stát po Nomuře uplatňuje náhradu škody až ve výši 263 miliard korun. Nomura měla tuto škodu způsobit tím, že se rozhodujícím způsobem podílela na pádu Investiční a poštovní banky a profitovala z řady transakcí, které krachu banky předcházely. Nejznámějším případem je vyvedení a následný prodej klíčových českých pivovarů, tzv. operace České pivo.

Česká republika zažalovala Nomuru v prosinci 2002, když podala samostatnou arbitrážní žalobu a zároveň i tzv. protižalobu v již běžícím sporu. Dnešní rozhodnutí, podle něhož tento tribunál není příslušný rozhodovat o nárocích České republiky na náhradu škody vůči Nomuře a Saluce, je sice pouze formálním rozhodnutím, ale výrazně zjednoduší průběh obou řízení. Nejdůležitějším momentem tohoto rozhodnutí je fakt, že tribunál výslovně přijal argumentaci ČR a bude se zabývat klíčovou otázkou, zda Saluka vůbec byla řádným investorem, který se může dovolávat právní ochrany podle smlouvy o ochraně investic. Právě zapojení a problematická role Saluky a Nomury v transakci České pivo je podle názoru České republiky hlavním momentem, který povede tribunál k plnému zamítnutí nároků Saluky na náhradu škody vůči České republice.

Nejčtenější