Novinky

Webové stránky Ministerstva financí navštíví denně téměř 8 tisíc návštěvníků

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V průměru 8 tisíc unikátních návštěvníků denně zavítalo v průběhu dubna na internetové stránky Ministerstva financí ČR (). Návštěvníci hledali především informace k nové úpravě daně z přidané hodnoty. Přímo na hlavní stránce jsme k tomu účelu zřídili sekci Aktuální informace k DPH (viz Obr.), do které zařazujeme odpovědi na nejčastější dotazy k této problematice. Přímo na hlavní stránce uživatelé dále najdou odkaz na úplné znění nového zákona o DPH včetně příloh, čísla informačních telefonních linek a další aktuální informace.

Obr.: Stránky Ministerstva financí ČR 
 

Z následující tabulky lze vyčíst podrobnější statistiku návštěvnosti internetových stránek MF ČR. Pokud zahrneme do statistiky i opakované návštěvy, dostaneme za měsíc duben celkový počet návštěv v počtu téměř 300 tisíc.

Tab.: Statistika přístupů na webové stránky MF ČR

 

 

 Únor

Březen 

Duben 

 Počet unikátních návštěvníků

 95 661

 118 035

126 618 

 Průměrný počet unikátních návštěvníků za den

5 223 

 6 590

7 741 

 Celkový počet návštěv

 183 635

 250 691

 294 559

 Celkový počet stránek

 848 257

1 093 144 

1 149 837 

 

Nejčtenější