Novinky

Ministr financí se dohodl s předsedou FNM na provedení auditu zadávání veřejných zakázek v oblasti ekologie

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministr financí Bohuslav Sobotka se dohodl s předsedou Fondu národního majetku Janem Juchelkou na provedení nezávislého auditu. Ten prověří současný systém zadávání a realizace veřejných zakázek se zaměřením zejména na proces kontroly účelnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků FNM ČR na úhradu sanačních prací v oblasti ekologie.
„Je v našem vlastním zájmu objevit potenciální rizika a tím tak předcházet možným problémům. Již jsme učinili potřebné kroky k zahájení nezávislého auditu,“ říká předseda FNM ČR Jan Juchelka.

Do doby realizace a vyhodnocení všech výše uvedených opatření bude pozastaveno zadávání nových veřejných zakázek na zajištění ekologických prací. Výjimku představují pouze havarijní případy a případy, jejichž prodlení by mohlo vést k prohlubování škod na životním prostředí, nebo ke znehodnocení dosud vynaložených prostředků FNM ČR.

Nejčtenější