Novinky

Ministerstvo financí zřizuje od pondělí 05. 04. 2004 informační telefonní linky k nové úpravě daně z přidané hodnoty

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Od pondělí 5. 4. 2004 MF zahájí provoz informačních linek pro dotazy k nové právní úpravě zákona o dani z přidané hodnoty. Na těchto linkách budou v pracovní dny od 8 do 16 hodin poskytovány informace k novému zákonu o DPH.

Telefonní čísla jsou následující:

+420 257 044 164
+420 257 044 179

Je nutné zdůraznit, že zde budou poskytovány informace týkající se zákona o DPH pouze v obecné rovině a že není možné touto cestou posuzovat takové konkrétní případy, které by vyžadovaly posouzení souvisejících smluv, daňových dokladů apod.


Pro dotazy k mezinárodní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty, tj. v souvislosti se zavedením nových povinností plátců DPH, kteří budou po vstupu ČR do EU obchodovat s osobami registrovanými k DPH v jiných členských státech EU , byla v rámci informovanosti daňové veřejnosti již zřízena zvláštní telefonická linka +420 257 044 202 a e-mailová adresa vies.dph@mfcr.cz , na které je možno se obracet s dotazy týkajících se následujících oblastí:

  • Změna struktury daňového idelntifikačního čísla (DIČ) od 1. 5. 2004.
  • Souhrnné hlášení včetně pravidel pro intra-komunitární dodání a pořízení zboží v návaznosti na předpisy platné v jiných členských státech EU.
  • Systém VIES.
  • Informace o ověřování DIČ osob registrovaných k DPH v jiných členských státech.
  • Ověřování DIČ osob registrovaných v jiných členských státech od 1.5.2004.

Telefonní linka je v provozu v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Je třeba zdůraznit, že na výše uvedených kontaktech není možné zodpovídat dotazy vztahující se k jiným oblastem upravovaným novým zákonem o DPH.

Nejčtenější