Novinky

MF a MPO k rozhodnutí vlády o privatizaci hnědouhelných společností

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Jak v případě privatizace Severočeských dolů, tak Sokolovské uhelné, vláda přihlédla k závěrům meziresortní komise a zrušila obě soutěže s tím, že žádný z uchazečů nenabídl spodní hranici tržního ocenění.

Poté vláda rozhodla o přímém prodeji Sokolovské uhelné společnosti Sokolovské těžební a.s., a vyzvala ji k jednání o ceně.

Vláda dále stanovila termín 15. 4 .2004, do kterého bude nová cenová nabídka projednána a zároveň uzavřeny náležité smlouvy.

V případě Severočeských dolů vláda uložila ministrovi MF a MPO připravit návrh dalšího postupu s termínem do 31. 12. 2004.

Doporučované

Nejčtenější