Novinky

Daňové nedoplatky poprvé za posledních deset let poklesly

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Daňové nedoplatky evidované územními finančními orgány (finanční úřady a finanční ředitelství) v České republice dosáhly k 31.12.2003 výše 99,8 mld. Kč. V porovnání s koncem roku 2002 poklesly nedoplatky o 3,976 mld. Kč, tj. o 3,83 %.

Celkové daňové nedoplatky (mld. Kč)

 1993

 1994

 1995

 1996

 1997

 1998

 1999 

 2000

 2001

2002 

 2003

 27 147

 31 565

   39 897

 55 032

  65 316

 80 802

 97 855

 99 116

 99 439

 103 736

  99 760

 

 

Největší pokles daňových nedoplatků ve sledovaném období byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob, a to především díky účinnějšímu výběru ze strany správců daně. O více než 300 mil.  Kč se snížily nedoplatky díky jednorázovému prominutí penále a úroků v rámci akce vyhlášené Ministerstvem financí v loňském roce. Daňové nedoplatky se mírně zvýšily u daně z příjmů fyzických osob, což kopíruje rostoucí inkaso této daně a nedošlo zde tedy k výraznějším disproporcím.

Meziroční přírůstek daňových nedoplatků na nových daních k daňovému inkasu na nových daních je nejnižší od roku 1993, a to 2,31 % (viz graf).

 

Podle informací Generálního ředitelství cel činila celková výše nedoplatků v oblastí celní správy 9,37 mld.  Kč.

Nejčtenější