Novinky

Převod pojistného kmene organizační složky HDI VaG

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V souladu se zákonem o pojišťovnictví požádala zahraniční pojišťovna HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (dále jen „ HDI VaG“), provozující pojišťovací činnosti na území České republiky prostřednictvím své organizační složky HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, zkráceně „HDI“ - organizační složka, Ministerstvo financí o schválení převodu celého pojistného kmene neživotních pojištění na zahraniční pojišťovnu HDI Industrie Versicherung AG (dále jen „HDI AG“), provozující pojišťovací činnosti na území České republiky prostřednictvím své organizační složky HDI Industrie Versicherung AG, organizační složka.

Důvodem tohoto převodu bylo, že předávající pojišťovna HDI VaG se rozhodla provést restrukturalizaci své skupiny, a to tak, že pojišťovací činnost již nebude vykonávat přímo, ale převede ji na svoji dceřinou společnost HDI AG.

Ministerstvo financí schválilo rozhodnutím č.j.: 322/7490/2004 ze dne 29. 1. 2004, které nabylo právní moci dne 2. 2. 2004, výše uvedený převod pojistného kmene.

Převod kmene je prováděn na základě shodné vůle obou pojišťoven. Práva pojistníků, resp. pojištěných vyplývající z předmětných pojistných smluv nebudou tímto převodem dotčena.

Nejčtenější