Novinky

Usnadňujeme podnikání a podporujeme vědu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Od začátku příštího roku dojde ke zrychlením odepisování v prvních třech odpisových skupinách.

  1. odpisová skupina – ze 4 let na 3 roky (např.: kancelářské potřeby, kancelářské stroje a počítače, měřicí a kontrolní přístroje, nástroje a nářadí, autobusy, osobní automobily, dodávky, přívěsy a návěsy)
  2. odpisová skupina – ze 6 let na 4 roky (např.: stavební jeřáby, traktory, obráběcí stroje, čerpadla, zdviže, zdravotnické a chirurgické přístroje)
  3. odpisová skupina z 12 let na 10 let (např.: tramvaje, vozy metra, vozy pro železniční dopravu, stroje pro metalurgii)

Ke zjednodušení administrativních úkonů spojených se zahájením a v průběhu podnikání malých a středních podnikatelů bude připraven návrh řešení jednoho administrativního místa, kde se podnikatelský subjekt zaregistruje a vyřídí všechny další potřebné náležitosti. Dále se bude koalice věnovat zjednodušení administrativního zatížení podnikatelů i v dalších oblastech.

Počátkem příštího roku dojde k rozšíření podpory vědy a výzkumu. Zvýší se odpočet darů na vědu a výzkum až do výše 10 % základu daně z příjmů právnických osob. Navíc od daní dědických a darovacích budou osvobozena bezúplatná nabytí majetku určeného na financování výzkumu a vývoje.

Všechny tyto kroky spolu s již schváleným poklesem sazeb daně z příjmů právnických osob povedou k tomu, aby ve střednědobém horizontu bylo efektivní zdanění firem přibližně srovnatelné s ostatními sousedními zeměmi vstupujícími nově do EU. Například v roce 2006 budou české firmy v ČR platit stejné daně jako firmy slovenské.

Efektivní zdanění ve vybraných zemích

 

 2003

 2006

 rozdíl v %

 ČR

  24,18

 16,85

 30,3

 Slovensko

 22,10

 16,82

 23,9

 Polsko

 24,73

 17,46

 29,4

 Maďarsko

 19,37

 13,95

 28

 Německo

  37,17

 36,02

 3,1


 

Nejčtenější