Novinky

Odejmutí povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Pojišťovně České spořitelny

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí odejmulo Pojišťovně České spořitelny, a.s., povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Odejmutí povolení proběhlo na vlastní žádost pojišťovny.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., se rozhodla zaměřit své aktivity na oblast životního pojištění, převedla tedy 2.1.2004 kmen pojistných smluv neživotního pojištění na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s. Převod pojistného kmene nemá žádný vliv na obsah a rozsah dosavadního pojištění ani na jeho sjednané podmínky. Rozhodnutí o odejmutí povolení čj.: 322/304/2004 nabylo právní moci dne 7.1.2004.

Nejčtenější