Novinky

Vláda schválila spolupráci veřejného a soukromého sektoru v ČR na principu PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vláda České republiky na svém včerejším zasedání schválila politiku Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice. Program, pro který se běžně užívá v Evropské unii označení PPP (Public-Private-Partnership), je charakterizován dlouhodobou spoluprací veřejného a soukromého sektoru při realizaci finančně velmi náročných veřejně prospěšných projektů či při zajišťování náročných veřejně prospěšných služeb. Institucionální podporu při realizaci PPP projektů v České republice zajistí mezirezortní tým složený ze zástupců jednotlivých resortů a Fondu národního majetku pod vedením odborníků z Ministerstva financí. Česká vláda se rozhodla zařadit PPP mezi standardní nástroje zajišťování veřejných služeb a veřejné infrastruktury.

Ministr financí Bohuslav Sobotka po ukončení zasedání vlády ČR uvedl: „PPP může otevřít nové možnosti financování zejména veřejné infrastruktury tam, kde možnosti státu nestačí. Vláda je připravena podpořit legislativní změny, které budou nutné pro snazší implementaci PPP v českém právním prostředí. “

Základním předpokladem každého PPP projektu je, že soukromý investor využije své finanční prostředky pro vytvoření veřejně prospěšné stavby, kterou následně spravuje a provozuje. Za službu realizovanou pro veřejný sektor získává sjednanou úplatu, a to buď prostřednictvím přímé úhrady od veřejného sektoru, nebo od konečných uživatelů na základě udělené koncese na provozování majetku.

Metoda PPP přispívá k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků, k zajištění kvalitních veřejných služeb a infrastruktury, k ekonomickému růstu a přílivu přímých zahraničních investic. Systémová aplikace umožní účinnou kontrolu nad vytvářením dlouhodobých závazků veřejného sektoru a omezí negativní dopady.

Ministerstvo financí bylo pověřeno zpracováním metodiky pro posuzování a schvalování PPP projektů. Při tomto ministerstvu také v létě letošního roku vznikl mezirezortní tým, v němž jsou zastoupeni odborníci z dalších ministerstev a Fondu národního majetku, který začal přípravné práce na aplikaci principu PPP v České republice.


Další informace:
Mgr. Marek Zeman – Ministerstvo financí České republiky
marek.zeman@mfcr.cz, tel: 257 042 660, fax 257 042 648
PhDr.Petra Krainová – Fond národního majetku České republiky
krainova@fnm.cz, tel.:224 991 285, fax: 224 991 379Nejčtenější