Novinky

Převod pojistného kmene z Pojišťovny České spořitelny, a.s. na Kooperativu, pojišťovnu, a.s.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Pojišťovna České spořitelny, a.s. požádala Ministerstvo financí podle zákona o pojišťovnictví o souhlas s převodem pojistného kmene neživotního pojištění na Kooperativu, pojišťovnu, a.s. Po doplnění nezbytých náležitostí k žádosti byl dne 2. ledna 2004 Ministerstvem financí převod pojistného kmene schválen rozhodnutím č.j.: 322/255/2004 a toto rozhodnutí bylo zástupcům obou pojišťoven téhož dne předáno. Obě pojišťovny se dne 2. ledna 2004 vzdaly práva podat rozklad, proto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. ledna 2004.

Dosavadním klientům Pojišťovny České spořitelny, a.s. budou jejich nároky zachovány v plné výši, neboť dnem nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí ministerstva vstoupila Kooperativa, pojišťovna, a.s. do všech práv a závazků Pojišťovny České spořitelny, a.s.

Nejčtenější