Novinky

Stát pomůže obcím ve sporech o vydání majetku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes odeslalo do vlády novelu zákona, která umožní Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zastupovat bezplatně obce v soudních sporech ve věcech o vydání vybraného majetku. Jedná se o nemovitosti, případně jejich movité vybavení, pokud byl tento majetek převeden do vlastnictví obce od státu.

V případech, ve kterých bude obec žalovanou stranou, bude mít možnost využít služeb bezplatného právního zastupování. Ve sporech, při nichž bude obec naopak žalobcem, bude moci požádat ÚZSVM, aby se stal vedlejším účastníkem sporu.

Vláda by měla tuto novelu projednat v nejbližším možném termínu. Ministerstvo financí dále navrhuje Poslanecké sněmovně přijetí novely již v prvním čtení, aby mohla začít platit do konce letošního roku.

Doporučované

Nejčtenější