Novinky

Kontrolní akce daňové správy v roce 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Daňová správa se i v letošním roce zaměřuje na potírání daňových úniků a nezákonného odčerpávání prostředků ze státního rozpočtu. Finanční úřady svou kontrolní činnost zaměřily především na významné a navzájem propojené firmy.

Kontroly probíhají zejména u firem, které se zabývají obchodní činností. Cílem těchto kontrol je ve většině případů ověřování plnění daňových povinností. Středem pozornosti pracovníků finančního úřadu bývají náklady související s investiční výstavbou, převodní ceny, marketingové studie a zprostředkovatelská a reklamní činnost.

Finanční úřady se také zabývají případy firem zapojených za účelem krácení daně do tzv. řetězců. Např. pražské finanční úřady v průběhu 1. pololetí 2003 prokázaly u několika firem účelovou transakci a doměřily daň, či neuznaly nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v celkové výši 15 mil.  Kč. Finanční úřady rovněž zjistily krácení daně v případech, kdy mezi firmami vzájemně dochází k vystavení faktury, aniž by kdy došlo k uskutečnění daného obchodu. V těchto případech byla doměřena daň v celkové výši 87 mil.  Kč.

Kontrola finančních orgánů se také zaměřuje na firmy obchodující prostřednictvím sítě Internet. Z dosavadních šetření vyplývá, že řada takových firem není registrována a nepřiznala daně.

Od října roku 2002 probíhá na území celé České republiky kontrolní akce vztahující se k problematice poskytování ubytovacích služeb. Tato akce, do které jsou zapojena všechna finanční ředitelství a všechny finanční úřady, je zaměřena na kontrolu jak pronajímatelů nemovitostí za účelem krátkodobého přechodného ubytování, tak pronajímatelů celých nemovitostí k trvalému pobytu, tj. na delší časové období. U vytypovaných pronajímatelů již byla provedena celá řada místních šetření zaměřených mimo jiné i na kontrolu evidence ubytovaných osob a cen poskytovaných služeb. U vybraných subjektů budou následovat daňové kontroly. Tato kontrolní akce bude ukončena na podzim tohoto roku.

Finanční úřady vybraly za rok 2002 historicky nejvyšší inkaso daně z příjmů právnických osob ve výši 90 737 mil.  Kč. Pokračoval tak růstový trend inkasa, na němž se podílí hlavně dlouhodobý efekt legislativních úprav přijatých od roku 1998, které do určité míry omezily možnosti pro legální vyhnutí se daňové povinnosti. Vývoj inkasa na dani z příjmů právnických osob v letech 1998 – 2002 ukazuje graf.

 

Další informace o činnosti daňové správy v roce 2002 najdete na internetových stránkách ministerstva financí. Informace o činnosti daňové a celní správy v roce 2002

Do legislativy postupně implementovaná opatření reformy veřejných rozpočtů by měla umožnit daňové správě získat řadu nástrojů v boji proti daňovým únikům. Více viz Reforma veřejných rozpočtů.

 

Nejčtenější