Novinky

Rozhodnutí o povolení sloučení Penzijního fondu České pojišťovny a. s. s ČP penzijním fondem, a. s.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 30.června 2003 vydalo MF kladné rozhodnutí k žádosti Penzijního fondu České pojišťovny a. s. o sloučení s ČP penzijním fondem, a. s. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.července 2003.
 
Žádost penzijních fondů obsahovala všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a poskytla dostatek průkazných materiálů o vhodnosti a výhodnosti navrhovaného sloučení, na základě kterých ministerstvo financí dospělo k závěru, že navrhované sloučení zlepší možnosti zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění a zvýší se stabilita sloučeného penzijního fondu. Nebyly zjištěny žádné podstatné skutečnosti, které by bránily navrhovanému sloučení, nebo skutečnosti, které by v případě sloučení ohrožovaly zájmy účastníků penzijního připojištění.
 
Pro klienty zanikajícího penzijního fondu ČP penzijní fond, a. s. se tímto sloučením nic nemění, jejich nároky nebudou nikterak zasaženy. Ministerstvo financí pouze klientům doporučuje, aby se řídili instrukcemi penzijního fondu.

Doporučované

Nejčtenější