Novinky

Durace státního dluhu České republiky k 31. 03. 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dluhová strategie Ministerstva financí stanovuje pro rok 2003 cílové pásmo pro modifikovanou duraci portfolia státního dluhu v rozmezí 3-4 let. Od prvního čtvrtletí roku 2003 bude proto Ministerstvo financí tento ukazatel pravidelně zveřejňovat společně s vybranými základními údaji o nominálním objemu státního dluhu a jeho struktuře, a to vždy do osmi dnů od konce každého čtvrtletí.

Durace slouží jako kritérium pro řízení úrokového rizika státního dluhu. Delší durace znamená z pohledu Ministerstva financí nižší průměrnou roční měnlivost nominálních úrokových nákladů dluhové služby a tím i nižší úrokové riziko.

Obchodovatelný dluh státu, definovaný souborem všech státních dluhopisů v oběhu, měl k 31. březnu 2003 nominální hodnotu 416,6 mld Kč. Podíl obchodovatelného státního dluhu se zbytkovou splatností do 1 roku činil 45,3%. Celková modifikovaná durace obchodovatelného dluhu činila 3,14 let, zatímco stejná durace bez úrokových swapů byla o 0,26 roku kratší.

Státní dluh celkem měl ke stejnému datu nominální hodnotu 429,1 mld Kč. Celkový podíl pevně úročeného státního dluhu se zbytkovou splatností do 1  roku a variabilně úročeného státního dluhu činil 46,6%. Modifikovaná durace státního dluhu včetně derivátových operací dosáhla 3,08 roku.

Nejčtenější