Novinky

Sdělení MF

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Jestliže daňový subjekt uhradí v době od 1. dubna 2003 do 31. července 2003 nedoplatek, který je předmětem evidence na osobním daňovém účtu, a který vznikl neuhrazením daně, zvýšením daně a nákladů řízení v době od l. ledna 1993 do 31. prosince 2001, bude při posuzování žádosti o prominutí penále a úroků podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, za uvedené období k provedené úhradě přihlíženo.

Doporučované

Nejčtenější