Novinky

Odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovny KRAVAG-SACH, Pojišťovna německé silniční dopravy, vzájemný pojišťovací spolek - organizační složka pro Českou republiku, společnosti KRAVAG - SACH, Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí jako orgán dozoru v pojišťovnictví odejmulo společnosti KRAVAG - SACH, Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG povolení k provozování pojišťovací činnosti prostřednictvím její organizační složky pojišťovny KRAVAG-SACH, Pojišťovna německé silniční dopravy, vzájemný pojišťovací spolek - organizační složka pro Českou republiku. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. prosince 2002. Pojistný kmen byl předem převeden na KRAVAG - LOGISTIC Versicherungs-AG - organizační složka, čímž byla zabezpečena ochrana pojištěných.

Doporučované

Nejčtenější