Novinky

Ministr financí Bohuslav Sobotka podepsal dohodu o využití prostředků z Fondu solidarity EU na pomoc oblastem postiženým povodněmi

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 19. prosince 20002 byla na Ministerstvu financí podepsána Dohoda o implementaci Rozhodnutí Komise, jímž se z Fondu solidarity EU poskytuje grant k financování nouzových opatření.

Česká republika na základě této Dohody získá 129 mil. € (cca 3,87 mld. Kč) na krytí škod způsobených povodněmi v srpnu 2002.

Dohodu za Evropskou komisi podepsal komisař pro regionální politiku a institucionální reformu Michel Barnier již 18. prosince 2002. Za českou stranu ji podepsal Bohuslav Sobotka, ministr financí. Slavnostního podpisu a následné tiskové konference se zúčastní pan Christian Bourgin, Chargé d'affaires Delegace Evropské komise v České republice.


Bližší informace k Fondu solidarity


Dne 11. listopadu 2002 přijala Rada ES Nařízení 2012/2002/ES, kterým vznikl Fond solidarity EU. Tento fond představuje odpověď na ničivé povodně ze srpna 2002, které postihly především území Rakouska, Německa, Francie a České republiky. Roční alokace fondu je 1 mld. EUR (30 mld. Kč) v letech 2002 - 2006 a zaměřuje se na pomoc regionům v členských i kandidátských státech zasažených přírodní, technickou či ekologickou katastrofou. Fond se uplatní zejména v případech, kdy celkové škody přesáhnou 3 mld. EUR (90 mld. Kč) či 0,6% hrubého národního důchodu.

Prostředky Fondu solidarity mají sloužit jako příspěvek veřejným rozpočtům k pokrytí nákladů na obnovu základních funkcí především v oblastech energetické, vodohospodářské a dopravní infrastruktury, zdravotní péče a vzdělávání, k zabezpečení dočasného ubytování, funkčnosti preventivních opatření zejména v oblasti vodohospodářství a skladování odpadů, ochrany kulturního dědictví a čistících prací a záchranných služeb (čl. 3 Nařízení 2012/2002/ES).

Grant, který Evropská komise prostřednictvím Fondu solidarity přidělí dané zemi, musí být využit do jednoho roku od data, kdy byl dané zemi přidělen. Část grantu, která nebude využita po uplynutí této lhůty, bude vrácena Komisi.

Dne 13. listopadu 2002 navrhla Evropská komise rozdělení prostředků z Fondu solidarity v roce 2002 v celkové výši 728 mil. € (21,84 mld. €) mezi státy, které byly postiženy srpnovými ničivými povodněmi. Na základě tohoto návrhu Česká republika získala 129 mil. € (3,87 mld. Kč), Německo 444 mil. € (13,32 mld. Kč), Rakousko 134 mil. € (4,02 mld. Kč) a Francie 21 mil. € (630 mil. Kč). (Celkové škody způsobené srpnovými povodněmi České republice jsou v současnosti odhadovány na 73 mld. Kč.)

Ministerstvo financí připravilo žádost o získání prostředků z Fondu solidarity, kterou dne 19. listopadu 2002 ministr financí odeslal komisaři EK pro regionální politiku a institucionální reformu Michelu Barnierovi. Ministerstvo financí dále spolu s Evropskou komisí připravilo dohodu k využití Fondu solidarity pro Českou republiku, kterou ministr financí podepíše 19. prosince 2002.

Nejčtenější