Novinky

Sdělení MF

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 29.11.2002 proběhlo společné jednání zástupců Ministerstva financí a České národní banky s přímými účastníky aukcí státních dluhopisů k emisnímu kalendáři na rok 2003. Ministerstvo financí seznámilo účastníky se svojí emisní strategií ve střednědobém horizontu.

Cílem dluhové služby Ministerstva financí je změnit strukturu portfolia státních dluhopisů tak, aby 1/3 tržního dluhu byla financována prostřednictvím státních pokladničních poukázek a 2/3 prostřednictvím střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Současně bude Ministerstvo financí usilovat o zvýšení durace portfolia tak, aby se pohybovala mezi 3-4 roky. Strategické cíle odpovídají cílům dluhových služeb rozvinutých zemí OECD.

Ministerstvo sdělilo, že celkem budou vydány střednědobé a dlouhodobé dluhopisy v objemu 128 mld Kč , s možností změny +/- 10%. Na základě § 1 návrhu Zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2003, bude schodek státního rozpočtu do výše 106 480 033 000 Kč financován vydáním státních dluhopisů. Objem střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v oběhu se tak zvýší v roce 2003 o 100,27 mld. Kč a o 6,21 mld. Kč se zvýší objem státních pokladničních poukázek.

Nejčtenější