Novinky

Převod vojenského majetku na územní samosprávné celky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem obrany navrhuje zrychlení převodu nepotřebného vojenského majetku na územní samosprávné celky (obce a kraje). Zákon, který tento převod upravuje, musí být ještě projednán na zasedání vlády.

Jedná se o majetek, který není a nebude potřebný pro jiné organizační složky státu nebo státní organizace a ani veřejný zájem již nebude vyžadovat jeho ponechání ve vlastnictví státu. Jedná se o 800 až 900 objektů včetně pozemků, součástí převodu by měly být i bytové objekty. Na návrh Ministerstva obrany bude o převodu jednotlivého majetku rozhodovat vláda.

Podle ministra financí Bohuslava Sobotky mohou tyto objekty v jednotlivých obcích a krajích přispět k rozšíření možnosti podpory podnikání v regionech, a tím také k ovlivnění zaměstnanosti. Je možné předpokládat i možnost využití uvedeného majetku k uspokojování potřeb občanů, např. v oblasti kulturní a sociální, včetně bydlení nebo tělovýchovy a sportu.

Nejčtenější