Novinky

Upozornění Ministerstva financí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vzhledem k opakujícím se stížnostem nájemců bytů v domech postižených povodněmi Ministerstvo financí doporučuje bez odkladu vyjádřit sníženou kvalitu bytu v souladu s § 698 občanského zákoníku přiměřenou slevou nájemného. Upozorňuje, že tato sleva má sankční povahu, neboť se jedná o porušení § 687 odst. 1 občanského zákoníku, kterým se ukládá pronajímateli předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, což vyplývá ze samotné podstaty nájemního práva.

Nejčtenější