Novinky

Ministerstvo financí zahajuje rozesílání peněz na postižené obce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí zahajuje rozesílání finančních prostředků v objemu 90 miliónů korun na obce, které byly postiženy záplavami. Tyto prostředky jsou čerpány ze schválené částky 1,150 mld. Kč, která již byla rozdělena mezi jednotlivé kraje a státní instituce.

Účel použití těchto prostředků je stanoven na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce a na zabezpečení základních funkcí obcí (zejména na opravy místních komunikací, kanalizace, rozvodů tepla, vody, plynu, školských objektů, sociálních a zdravotnických zařízení).

Nejčtenější