Novinky

Zajištění financování první etapy sanačních a rekultivačních prací v Ústeckém a Karlovarském kraji

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Předseda Hospodářské a sociální rady kraje pan JUDr. Jiří Falbr se dne 12. června 2002 obrátil na ministra financí ve věci zajištění finančních prostředků pro první tranši ve výši 3 mld. Kč z privatizačních výnosů určených k řešení ekologických škod vzniklých těžební činností státních hnědouhelných podniků v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Ministr financí Jiří Rusnok dnes informoval osobním dopisem pana Falbra, že Fond národního majetku ČR má pro tyto účely prostředky připraveny, konkrétně se jedná o prostředky určené původně pro financování odstraňování starých ekologických zátěží u privatizovaných subjektů.

Doporučované

Nejčtenější