Novinky

Jednání prezidia FNM

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Prezidium FNM se na dnešním zasedání zabývalo postupem výkonného výboru FNM při realizaci transakce vyplývající z usnesení vlády č. 477/2002. Vyjádřilo nespokojenost s kroky výkonného výboru FNM při přípravě a realizaci této transakce a uložilo výkonnému výboru FNM učinit všechna nezbytná opatření k naplnění usnesení počínaje řádnou valnou hromadou dne 11. června 2002.

V souvislosti s pochybeními, ke kterým došlo v přípravě a průběhu transakce, rozhodlo prezidium odvolat z funkce předsedkyně výkonného výboru FNM JUDr. Zdenku Němcovou. Současně pověřilo vedením FNM I. místopředsedu výkonného výboru Ing. Vladislava Rašku.

Nejčtenější