Novinky

ČP DIRET pojišťovna, a.s.- odejmutí povolení k podnikání v pojišťovnictví

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 30. dubna 2002 bylo pravomocně odejmuto ČP DIRECT pojišťovně, a.s., povolení k podnikání v pojišťovnictví. Toto povolení jí bylo odejmuto dle § 33 odst. 1 písm. g) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, na její vlastní žádost.

Pojišťovna začala podnikat v pojišťovnictví v roce 1999 a poskytovala neživotní pojištění, postupně však svou činnost omezovala a přestala uzavírat nové pojistné smlouvy. Pojišťovna se souhlasem svého jediného akcionáře České pojišťovny a.s., požádala o odejmutí povolení k podnikání. Pojistný kmen obsahující pojistné smlouvy pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích byl se souhlasem Ministerstva financí převeden na Českou pojišťovnu a.s.

Po odejmutí povolení bude obchodní firma dále bude existovat pod názvem ČP DIRECT, a.s., s předmětem podnikání odlišným od pojišťovnictví.

Nejčtenější