Novinky

2000

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2000.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Informace k vývoji daňových nedoplatků k 31. 10. 2000

V měsíci říjnu pokračoval trend postupného snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků (index růstu 1998/97 = 1,24; index růstu 1999/98 = 1,20; index růstu X 2000/X 1999 = 1,08). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl objem kumulované hodnoty splatných daňových nedoplatků zhruba o 7,5 mld. Kč, avšak daňové nedoplatky meziročně vzrostly jeno 8%.