Novinky

Informace o vydání seznamu zboží s regulovanými cenami pro rok 2000

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydává výměr MF č. 01/2000, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2000. Výměr bude publikován v Cenovém věstníku částka 15/1999 a nabývá účinnosti dne 1.ledna 2000.

K tomuto datu budou stanoveny nové maximální ceny zemního plynu, elektrické energie a vnitrostátních telekomunikačních služeb. V rámci změn pravidel věcného usměrňování cen se u poštovních výkonů zvýší nejvýše přípustné ceny u některých poštovních služeb, dále se upraví pravidla pro kalkulaci cen vody tepelné energie pro domácnosti.

Celkový dopad ze změn regulovaných cen k 1.lednu na index spotřebitelských cen v roce 2000 se předpokládá ve výši 1,384 procentního bodu.

Přehled nejdůležitějších změn maximálních cen pro domácnosti:

Elektrická energie

 

Sazba stálý měsíční plat v Kč     Kč/KWh
BS 

 21,- 

 

 3,45 

B 

 58,- 

 

 2,61 

 85,- 

 

 0,91 

BV 
1-2 obytné místnosti
3-4 obytné místnosti
5 a více obytných místností

208,- 
281,- 
361,- 

 v časových pásmech:
 pro nízký tarif
 v ostatní době 

 

0,61 
2,31 

BH 
1-2 obytné místnosti
3-4 obytné místnosti
5 a více obytných místností

189,- 
251,- 
312,- 

 v časových pásmech:
 pro nízký tarif
 v ostatní době 


0,61 
2,43 

BP 
jistič do 3x25 A včetně
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
jistič nad 3x32 A do 3x50 A včetně
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
jistič nad 3x63 A

343,- 
440,- 
688,- 
865,- 
1 550,- 

 za energii naměřenou:
 v nízkém tarifu
 ve vysokém tarifu
0,91 
3,89 

 

Zemní plyn

 

  Maximální cena dvousložková

 Spotřeba v pásmu nad-do Kč/m3  

 měsíční plat v Kč

 m3/rok

 od 0 do 180

 15,- 

 8,09 

 nad 180 do 900

 40,- 

 6,43 

 nad 900 do 6 000

 130,- 

 5,22 

 nad 6 000

 160,- 

 5,17 

 

Telefonní služby

 

 Ceny za používání účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny

 Kč/měsíc
 1.   Účastnická telefonní stanice se samostatným připojením 

 175,00 

 2.   Účastnická telefonní stanice s podvojným připojením 

 100,00 

 3.   Účastnická telefonní stanice se skupinovým připojením 

 20,00 

 4.   Digitální připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojující digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 

 4 050,00 

 

 

 Ceny za automaticky uskutečněné hovory

Kč/impuls 

 1.   Prvních 17 tarifních impulsů za každé zúčtovací období (měsíc) uskutečněných z účastnické telefonní stanice fyzických osob pro osobní potřeby 

0,00 

 2.   Ceny za automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 
   2.1. Každý tarifní impuls uskutečněný z účastnické telefonní stanice 

 2,60 

   2.2. Každý tarifní impuls uskutečněný z veřejného telefonního automatu (VTA) 

 4,00 

   2.3. V místním telefonním styku a v I. tarifním meziměstském pásmu se započítává jeden tarifní impuls:
  - v době silného provozu za každých započatých
  - v době slabého provozu za každých započatých 

120 sekund 
290 sekund 

   2.4. V meziměstském styku ve II. tarifním meziměstském pásmu se započítává jeden tarifní impuls:
  - v době silného provozu za každých započatých
  - v době slabého provozu za každých započatých  

40 sekund 
95 sekund 

 

(Tisková zpráva z 8.12.1999)

Nejčtenější