Novinky

Změny v návrhu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2000

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí

v mil. Kč

 Ukazatel

 vláda 8. září

 změny dle
 návrhu MF

 návrh MF
 pro vládu
 20. září

 změny
 ve vládě
 20. září

 stav
po vládě
 20. září

Daňové příjmy 

 326 000

 14 000

 340 000

 2 500

 342 500

Příjmy z pojistného SZ 

 221 779

 824

 222 603

 

 222 603

Nedaňové, kapitálové příjmy 

 14 297

 958

 15 255

 

 15 255

Přijaté dotace  

 8 000

 6 191

 14 191

 -500

 13 691

v tom:           
z příjmů z privatizace (FNM) 

 8 000

 5 500

 13 500

 -500

 13 000

mimorozpočtové prostředky na řešení restitučných nároků podle z. č. 164/98 Sb. - zůstatek            
prostředků *) 

 0

 691

 691

 

 691

Příjmy státního rozpočtu celkem 

 570 076

 21 973

 592 049

 2 000

 594 049

Výdaje státního rozpočtu celkem 

 609 853

 21 973

 631 826

 2 000

 633 826

z toho:           
zvýšení výdajů   

 23 482

 

 2 000

 
řešení restitučních nároků podle z. č. 164/98 Sb. (viz příjmy) *)           
   

 691

 

   
snížení rezervy v kapitálových výdajích   

 -2 200

     
Schodek 

 -39 777

 0

 -39 777

 0

 -39 777

 

*) jedná se o zůstatek prostředků k zajištění financování staveb v kapitole MŠMT v souvislosti s restitucemi,
   v návaznosti na vyčleněné mimorozpočtové prostředky "z malé privatizace" podle zákona č. 164/98 Sb.

Nejčtenější