Novinky

Novela rozpočtových pravidel - změna ve vedení účtů mimo ČNB

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Řízení státního dluhu
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová pravidla

V souvislosti s novelou Rozpočtových pravidel dochází s účinností od 1. ledna 2022 ve vybraných případech k povinnosti organizačních složek státu a příspěvkových organizací požádat nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Ministerstvo financí o souhlas s pokračováním vedení platebních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb zřízených před 1. 1. 2022 nebo veškeré prostředky z těchto účtů převést do České národní banky a tyto účty neprodleně zrušit.

Zřízení a vedení účtu mimo ČNB

Doporučované

Nejčtenější