Novinky

Hospodaření územních rozpočtů za rok 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

V roce 2019 hospodařily územní rozpočty s přebytkem v souhrnné výši 31,7 mld. Kč; přebytek hospodaření krajských rozpočtů činil 5,8 mld. Kč, přebytek hospodaření obcí 25,5 mld. Kč a dobrovolných svazků obcí 0,4 mld. Kč. Územní rozpočty vykazují přebytek hospodaření od roku 2012, tj. již osmým rokem po sobě.

Celkové příjmy územních rozpočtů dosáhly 594,1 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2018 vzrostly o 61,5 mld. Kč. Na příznivém vývoji příjmů se významně podílel nárůst daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 320,2 mld. Kč, což bylo o 25,0 mld. Kč více nežli v roce předchozím.

Celkové výdaje územních rozpočtů činily 562,4 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 38,6 mld. Kč. Z hlediska základního rozdělení výdajů byl vývoj odlišný, běžné výdaje vzrostly o 38,4 mld. Kč a dosáhly 438,5 mld. Kč, kapitálové výdaje zůstaly zhruba na úrovni předchozího roku. Jejich celkový objem dosáhl 123,9 mld. Kč, což bylo meziročně pouze o 0,2 mld. Kč více.

Územní rozpočty jako celek předpokládaly pro rok 2019 podstatně vyšší kapitálové výdaje. Z finančních výkazů vyplývá, že zastupitelstva krajů a obcí a dobrovolné svazky obcí stanovily ve svých rozpočtech kapitálové výdaje v souhrnném objemu 180,4 mld. Kč. Představy zastupitelstev se nenaplnily, realizovaný objem investic byl zhruba o 30 % nižší.

Nejčtenější